Fakta om älg

Vad tänker du på när någon nämner orden ”skogens konung”? De flesta människor svarar omedelbart älg. Älgen är ett imponerande djur som brukar väcka fascination i och med sin väl tilltagna storlek. Detta djur kan bli närmare två meter lång i mankhöjd och ännu längre om man mäter ända upp till toppen av hornen.

Det tillhör ovanligheterna att lyckas få syn på en älg eftersom detta djur gärna håller sig långt inne i skogen där få människor rör sig. Älgarna har länge varit en av de djurarter som jagas, både för köttets skull och för hornen som ses som en trofé.

Älg är skogens konung

Snabbt om älg

  • Älgen kan leva upp till 20 år i fångenskap och 8-12 år i det vilda.
  • Älgen är ett socialt djur som lever i flock. Inte sällan består flockarna av över 200 medlemmar.
  • Till älgens främsta fiender hör grizzlybjörn, svartbjörn, varg och bergslejon. För kalvar utgör rödlon och prärievargen ett hot.
  • Älgen är växtätare. Under sommarmånaderna utgör den primära födan blad, gräs, örter och skott. Under hösten och vintern äter älgen främst kvistar och bark.
  • Älgen når könsmognad vid två års ålder. Parningssäsongen pågår från september till oktober.
  • Endast älgtjuren har horn. Hornen kan växa i en hastighet på 2,5 cm/dag och är som störst mellan 6 – 12 års ålder.

Älg i Sverige

I Sverige är älgen ett omtalat djur, vilket kanske beror på att en älg är så stor och att man sällan har turen att se ett exemplar. Det finns älgar i hela Sverige förutom på Gotland, men ändå är det relativt få människor som har sett djuret.

Under sommaren lever närmare 400 000 älgar runtom i skogar i landet, men under den årliga älgjakten skjuts drygt 100 000 av dem. Det är Svenska Jägareförbundet som håller räkningen på antalet. Denna organisation styr även över vilka geografiska platser som är godkända för jakt, eftersom man inte vill utrota älgen varken lokalt eller nationellt.

Älgjakt och det naturliga kretsloppet

När jägarna ger sig ut för att skjuta älg handlar det inte bara om att jaga för nöjets skull. En del jaktmotståndare hävdar att älgjakten förstör det naturliga kretsloppet, men ambitionen är tvärtom att förbättra den.

I Norrbotten har skogsägare stora problem med att älgar äter upp deras levebröd. Detta djur betar likt kossor och har inget problem i att tugga i sig en liten tall eller större buskar. Det här gör att skogen tunnas ut och hela industrin stöter på svårigheter. I och med älgarnas mathållning är det rentav nödvändigt att älgjakten bedrivs så att människans skogsindustri kan fortsätta producera.

Symbolen för Sverige

Om du någon gång har varit inne i en souvenirbutik har du troligtvis sett mängder av varianter på älgar. Älgen syns på vykort, som dekorativa nyckelringar, som skulpturer och mycket mer. Trots att detta djur är så skyggt och ovanligt har det kommit att bli en symbol för Sverige.

Historiskt sett har människor varit rädda för älgen, både när det gäller älgen i Sverige och älgarna utomlands. Människan har alltid jagat älg men i och med att djuret kan bli så stort har vissa jägare strukit med på kuppen. Älgar är nämligen inte rädda för att ge ett ordentligt motstånd.

Svenskars respekt för älgen

I Sverige finns en grundad respekt för älgen som inte är lika vanligt förekommande i andra länder där det också finns älg. En del är inte ens medvetna om att älgar finns i andra länder också, även fast de är relativt vanliga i till exempel Kanada.

Det finns inga egentliga svar på varför älgen har blivit symbol för Sverige. En teori är att älgarna nog liknar den traditionella bilden av svenskens personlighet – båda är förhållandevis tystlåtna och lever gärna ensamma.

Om du möter en älg

Om man råkar befinna sig nära en älg ska man se till att hålla avståndet och bete sig på ett lugnt sätt. Älgar är sällan aggressiva men de kan bli stressade om man kommer för nära eller stänger av deras flyktväg. Som alla levande varelser kan de då reagera med rädsla och vrede som kan leda till våldsamhet.

En del joggare har vittnat om att de har sett en älg när de har sprungit en runda djupt inne i en skog. Om du skulle befinna dig i den situationen är det klokt att stanna upp, njuta av synen och låta älgen få vandra iväg från platsen i lugn och ro.