Välkommen till Viltfakta

I flera tusen år har vilt varit en central del av Sverige och svenskarnas liv. Vilt är en gammal term som är synonym med villebråd, och betyder alltså alla djur som inte ägs av någon människa. Här på Viltfakta kommer du kunna läsa om både storvilt och småvilt: allt från de stora bjässarna som kämpar om titeln Skogens konung (älgen och björnen) till småvilt som exempelvis fåglar och harar.

Det finns en månghundraårig tradition med kunskap och historier om viltjakt som förts vidare från jägare till jägare, men kunskap om vilt är minst lika viktigt även för dem som inte jagar. Djuren är en del av vår historia och vårt arv. Du kan ta del av det på Viltfakta.

Älgen hos Viltfakta

Viltfakta väver samman alla perspektiv

Finns det en skillnad mellan viltvård och naturvård? Många jägare hävdar att det inte gör det, medan personer som är kritiska till jakt anser motsatsen. Här på Viltfakta kommer det finnas både naturfokus och jaktfokus sammanvävt i artiklarna, men det är viktigt att veta att vilt är en högaktuell politisk och etisk fråga som ofta väcker många känslor. Viltfakta har som fokus att förmedla kunskap och information, men bara i valet av formuleringar kan vissa läsare uppleva att en ståndpunkt tas. Ett typiskt exempel är skillnaden mellan åtel och foderplats. Vissa behandlar termerna synonymt men det finns en viktig skillnad.

Vad är en åtel?

Åtel är en plats där mat placeras ut till djuren i syfte att samla dem för att underlätta jakt. På foderplatser placeras också mat ut. Det kan röra sig om både kött för rovdjur eller växtbaserad mat till de stora klövdjuren. Där är jakt förbjuden. Viltfakta är en resurs både för jägare och för naturintresserade i största allmänhet.

Lär dig om djuren

Här kan du lära dig om allt från rena fakta om de stora rovdjuren och växtätarna, från rovdjursvilt till klövvilt. På Viltfakta kan du läsa om jakt och jaktsäsonger, men också om hur djuren lever och hur deras liv i flera årtusenden varit sammanlänkade med människornas.

De stora fem

De vilt som får mest uppmärksamhet i Sverige idag är De stora fem, och du kan läsa om dem här på Viltfakta. De stora fem är de rovdjur som har haft störst synlig påverkan på Sveriges natur och kultur. Här återfinns björnen, vargen, lodjuret och järven, men också det farligaste rovdjuret av dem alla: människan själv. Trots, eller kanske på grund av, sin position högt upp i toppen på näringskedjan har björnen, vargen, lodjuret och järven haft svårt att klara sig när människans dominans över naturen gradvis stärkts. Det beror delvis på jakten, både legal och illegal, men också på att deras bytesdjur blivit färre och färre.

Homo homini lupus

Det finns ett latinskt citat, ”homo homini lupus”, ”människan är som en varg för andra människor”, som på ett bra sätt illustrerar människans tvetydiga och spända inställning till rovdjuren. Å ena sidan finns det en rädsla för de stora rovdjuren, å andra sidan en beundran. Oavsett fakta, som att vargen är ett skyggt djur som till skillnad från människor inte bedriver krig mot sina artfränder, så finns det en mängd föreställningar och idéer om rovdjuren. Dessa idéer blir ofta minst lika viktiga som fakta i våra historier och i vår kultur.

Vad är syftet med Viltfakta?

Viltfakta reder ut vad som är sant och vad som är myter. Du kan lita på att Viltfakta alltid strävar efter att visa upp den kompletta bilden.

Klövviltet och människan

På Viltfakta kan du inte bara läsa om de stora rovdjuren. Viltfakta strävar efter att ge en komplett bild av svenskt vilt. Här finns information andra grupper som är minst lika viktiga som rovdjuren. En av de viktigaste djurgrupperna för människan i Sverige har alltid varit klövviltet. Det är en samlingsterm för vilt med klövar. Hit räknas förstås hjortdjur som den majestätiska älgen, men också dess mindre släktingar: dovhjort, kronhjort och rådjur. Hit räknas också de farliga men historiskt sett ytterst viktiga vildsvinen.

Mufflonfår och myskoxar

Mindre kända arter som tillhör gruppen klövvilt är mufflonfår och den fridlysta myskoxen. Idag är just dessa två djur ingen stor del av den moderna människans liv, men de har historiskt haft en viktig roll att spela i livet på den svenska landsbygden och i skogarna.

Viltolyckor

Om jakt var den viktigaste aspekten som associerades med klövviltet för den historiska människan, så är viltolyckor kanske den mest kända aspekten för den moderna människan. På Viltfakta kan du läsa om alla aspekter kring djuren. Runt 800 personer är med om viltolyckor varje år i Sverige. Att vara med om en viltolycka är en fruktansvärt skrämmande upplevelse. Dock leder olyckorna ytterst sällan till dödsfall för människor, mycket tack vare designen på moderna bilar.

Värre olyckor med älgar

Ungefär fem personer dör varje år, och det är utspritt på ca 45000 trafikolyckor som involverar vilda djur. Ofta orsakar viltolyckor bara en skada på fordonet och inte personskador. Det stora undantaget är när bilar krockar med älgar: en älg kan väga ett halvt ton och ha över två meter i mankhöjd.

Viltet och människan i Sverige

På Viltfakta kan du lära dig mer om viltet och hur vilt och människa lever samman idag och historiskt. Innan människan blev bofast så var hennes liv tätt sammanvävt med viltet i skogarna: jakten var en naturlig och viktig del av hennes existens. När människorna i Sverige började odla marken och skaffa permanenta bostäder så minskade vikten av viltet något, men även för bofasta jordbrukare var kopplingen till skogen och djuren en grundläggande del av vardagen.

Varg och nalle

Viltet var en viktig praktisk och påtaglig del av kampen för överlevnad. De vilda djuren klev därigenom också in i våra myter och historier. Våra anfäder var till och med rädda för att säga deras ”sanna namn” och gav dem så kallade ”noanamn”. Därifrån kommer ”varg” och ”nalle” som alternativnamn på ulven och björnen.

Här bor vargen