Vad är sant om vilt?

Sverige är ett land rikt på vilt med gott om yta för olika typer av naturmiljöer. Chansen att stöta på vilda djur är stor, vare sig du vistas ute i skogen eller på landsvägarna.

Att besitta kunskaper i vilt är en stor fördel för den som kommer i kontakt med djuren. Vi kommer därför här att besvara vanliga frågor kring vilt och jaktlagstiftning i Sverige.

Bävern härjar i Sverige

Vad är sant om vilt, fråga #1: 

När är risken för viltolyckor som störst?

Statistik visar att hösten är den mest olycksdrabbade årstiden vad gäller viltolyckor i Sverige (närmare bestämt augusti- oktober).

Vad är sant om vilt, fråga #2:

Vad gör jag om jag kolliderar med vilt?

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa viltdjur, skyldiga att rapportera till polisen. Detta gäller även om djuret inte är märkbart skadat. Till de djur du är skyldig att göra en polisanmälan om räknas älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Görs ingen anmäla blir konsekvensen böter.

Vad är sant om vilt, fråga #3:

Vem ansvarar för viltförvaltningen?

I Sverige har vi regionaliserad viltförvaltning där flera myndigheter delar på ansvaret, bland annat Naturvårdsverket.

Vad är sant om vilt, fråga #4:

Vem har rätt att jaga?

Den med godkänd jägarexamen har möjlighet att ansöka om licens för jaktvapen hos polisen. Med en jägarexamen har man rätt till jakt i Sverige med samtliga godkända jaktvapen. Det finns flera sätt att ta jägarexamen på, bland annat genom kurser, webbaserade utbildningar och självstudier.

Saknar man jägarexamen så kan man istället delta i uppsiktsjakt vilket innebär att man blir lånad ett vapen samt att utlånaren är med när det används. Villkoret för att kunna ägna sig åt uppsiktsjakt är att man ska ha fyllt 15 år.

Vad är sant om vilt, fråga #5:

Vilka viltarter får jagas?

I Sverige är det tillåtet att jaga ett 60-tal viltarter, däribland älg, grävling, vildsvin, hare, ripa och and för att nämna några. Till de vanligaste bytesdjuren hör älg och rådjur.

Vad är sant om vilt, fråga #6:

Vilka tider får man jaga?

Jaktsäsongen i Sverige omfattar augusti – februari. Det är regeringen som fastställer jakttiderna samt vilka vilka arter som får jagas. Jakttiden kan variera stort beroende på vart i landet du befinner dig. För att vara på det säkra kan du kika på Svenska Jägareförbundets hemsida där du finner jakttiderna.