Fakta om ekorren

Ekorrar är medlemmar av familjen Sciuridae vilken innehåller små samt medelstora gnagare. Den är, i sin tur, uppdelad i fem underfamiljer med cirka 58 släkten och 285 arter. Familjen Sciuridae innefattar trädekorrar, jordekorrar, murmeldjur, flygande ekorrar och präriehundar.

Ekorrar har på naturlig väg spridit sig till Amerika, Eurasien samt Afrika, och har av människor införts till Australien. De tidigaste kända arterna av ekorre som har funnits, levde under eocen-perioden och var närmast besläktade med ekorrbäver och hasselmus bland dagens nulevande gnagare. De olika arterna av ekorre är i allmänhet små men de kan variera en hel del i storlek.

Läs om ekorren

Snabbt om ekorren

  • Det finns cirka 280 arter av ekorren i världen. De finns på varje kontinent förutom Antarktis och Australien.
  • Ekorrar lagrar nötter och ekollon för vintern. Ekorrar kan hitta mat begraven så långt som en meter under snön.
  • Ekorrar kan falla från en höjd på 30 meter utan att skada sig.
  • Ekorrar är allätare (dvs. de äter både kött och växter).
  • Kommunikationen ekorrar mellan sker via ljud och svansrörelser.
  • Ekorrens främsta fiender är rovdjur såsom hök, uggla, räv, tvättbjörn och orm.

Ekorre – utbredning och utseende

Ekorrar har vanligtvis slanka kroppar med yviga svansar och stora ögon. Pälsen är i allmänhet mjuk och silkig. Färgen på ekorrar varierar mycket, både mellan, men ofta även inom, olika arter. För det mesta är bakbenen längre än frambenen och de har fyra eller fem tår på varje tass.

Till skillnad från de flesta däggdjur, så kan trädekorrar klättra nerför ett träd med huvudet först. Det beror på att den kan vrida sina vrister 180 grader så att baktassarna är bakåtpekande och kan gripa om barken på väg ner. Det finns många olika arter av släktet ekorre och de finner sin naturliga hemvist i alltifrån tropisk regnskog till halvtorr öken.

Ekorrar är flexitarianer

Ekorrar är främst växtätande och livnär sig gärna på frön och nötter. Men en ekorre kan även äta insekter och små ryggradsdjur när tillfälle ges. Ekorrar har stora ögon och en utmärkt syn, vilket är särskilt viktigt för trädlevande arter. De har också mycket mångsidiga och robusta klor för att greppa samt klättra.

Ekorren har, likt de flesta arter av gnagare, mycket stora framtänder som växer hela livet. Många unga ekorrar dör under sitt första levnadsår men vuxna ekorrar kan ha en livslängd på fem till tio år i det vilda, och kan överleva 10 till 20 år i fångenskap.

Ekorrens beteende och föda

Ekorrar parar sig en till två gånger per år. Tre till sex veckor efter parning (beroende på art) föds ungarna. Kullarnas storlek varierar kraftigt. Ungarna föds nakna, tandlösa och blinda. I de flesta arter av ekorre, är det endast honan som tar hand om ungarna. När de är avvanda efter cirka sex till tio veckor kan de klara sig själva och honan överger dem. Ungarna blir sedan könsmogna vid utgången av det första levnadsåret.

I allmänhet så är marklevande arter av ekorrar sociala djur som lever i välutvecklade kolonier, medan de trädlevande arterna föredrar en mer individuell tillvaro. Markekorrar och trädekorrar är dagaktiva medan flygekorrar tenderar att vara nattaktiva.

Ekorren och cellulosa

Ekorrar kan inte smälta cellulosa vilket innebär att de måste förlita sig på livsmedel som är rika på protein, kolhydrater och fett. I tempererade områden är den tidiga våren den svåraste tiden på året för en ekorre, eftersom nedgrävda nötter börjar gro och inte längre är tillgängliga för ekorren att äta.

Nya livsmedelskällor har då ännu inte blivit tillgängliga. Ekorrar äter under dessa tider trädens kroppar, som de är starkt beroende av. Under dessa tider är ekorrar starkt beroende av trädens knoppar. Ekorrens kost består huvudsakligen av ett brett utbud av växter, inklusive nötter, frön, kotte, frukt, svamp och gröna växter.

Olika raser av ekorre

Röd ekorre

Den vanligaste rasen av ekorrar i Sverige är den röda ekorren (kallas även för europeisk ekorre). Den kännetecknas av sin rödfärgade päls och yviga svans. Den röda ekorren äter allt från nötter och frön till fågelägg och små ödlor och ormar.

Den röda ekorren kan leva så länge som 18 år men den överväldigande majoriteten av röda ekorrar i naturen dödas av rovdjur innan de hunnit bli ett år gamla.

Grå ekorre

En annan vanlig ras är den grå ekorren som har sitt ursprung i Nordamerika och Kanada. Precis som namnet antyder, kännetecknas den grå ekorren av sin gråa päls där inslag av färgvariationer kan förekomma.

I Storbritannien och Italien har invasionen av den grå ekorren lett till att den röda ekorren blivit undanträngd. Den grå ekorren sprider nämligen sjukdomar som är dödliga för den röda ekorren. I Sverige däremot är såväl den grå som den röda ekorren en vanlig syn.

Flygande ekorre

Flygande ekorre är en trädlevande gnagare som glidflyger mellan olika träd. Det är ett nattaktivt djur som livnär sig på träden där favoritfödan finns (knoppar, hängen och löv).

Flygande ekorre är utbredd över hela världen – från Finland i norr till Japan i öst. Den kännetecknas av sina stora, runda ögon och sin silvergrå päls på ovansidan av kroppen.

Ekorrar som rovdjur

Vissa ekorrar konsumerar även kött, i synnerhet när de konfronteras med hunger. Ekorrar har i alla tider varit kända för att äta ägg, små fåglar, unga ormar samt mindre gnagare. Vissa tropiska arter av ekorre har anpassat sig nästan helt till en diet bestående av insekter.

Ett rovdjursbeteende har noterats hos olika arter av marklevande ekorre. Till exempel så observerade forskare redan på 1920-talet en jordekorre som jagade en ung kyckling. Det har även rapporterats att samma art har setts äta en nyligen dödad orm.

När forskare har dissekerat och undersökt magarna på ekorrar, så har man hos vissa arter funnit kött från fåglar, ödlor och små gnagare.

Ekorrar kan äta mindre gnagare